Waarde reünisten,

Op het moment van schrijven is de AID achter de rug en verlaten de laatste naweeën van een week vol feest, bier, weinig slaap en bovenal veel gezelligheid ons lichaam.

Waarde leden en reünisten,

Met schorre stemmen, kleine oogjes en een grote glimlach op ons gezicht zitten wij na te genieten. Dit was het dan, de week waar wij met zijn allen al een half jaar naar uit hebben gekeken.

De Orde van Oranje-Nassau is op 4 april 1892 bij wet ingesteld. Binnen de orde bestaan er 6 ridderlijke graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.

Hier een lijst van de lustrumvieringen van onze vereniging (RDLV / RDLC). Het eerste Lustrum werd gevierd in 1955 in Hotel de Wereld te Wageningen.

Vrienden,

Onlangs heb ik een bezoek mogen brengen in de Deventer kerktoren van de Grote Lebuinus.

Boven in de toren, aan de zogenaamde lantaarn, is een plaquette gemonteerd.

"Buitenhof" is een discussieprogramma met interviews, opinies en debatten. De uitzendingen worden live verzonden vanuit de Hortus botanicus.

Geachte Dames en Heren, Deventernaren, landbouwers, lotgenoten,

Bij de gelegenheid van het aankomende XII lustrum (november 2010) zou ik op dit historische en te zelfder tijd nostalgische moment even Uw aandacht willen vragen voor een groep mensen, die zo belangrijk waren voor de Deventer Tropen opleiding

Zaterdag 14 september mocht Embèrt Mettrop ('61) uit handen van de Deventer Burgemeester Andries Heidema de Koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau" in ontvangst nemen.