Heren, dames, van harte welkom op dit 13e lustrum, voor de tweede keer in Wageningen. Welkom in de stad, de universiteit, waar het huidige DLV Nji-Sri zich thuis voelt – en waaraan jongere RDLV leden zullen refereren wanneer zij weer eens terugkomen in de Sociëteit of op koempoelans.

U heeft het programmaboekje opengeslagen dat in het teken staat van het XIIIe RDLV lustrum! Het weekend waar iedereen al vijf jaar naar uit kijkt en waar achteraf minstens vijf jaar over teruggepraat zal worden.

Nji Sri is een nieuwe loot aan de Wageningse stam van studentenverenigingen. De stam van een boom die al zoveel vruchten heeft mogen koesteren en doen opgroeien.

De reden dat mij gevraagd werd om dit stukje te schrijven is het feit dat binnen het Lustrum Bestuur de geografische kennis van een dermate hoog peil is, dat ze uitgerekend hebben dat ik het verst verwijderde RDLV-lid ben, gerekend vanaf de huidige locatie van de Societeit in Wageningen.

De deur gaat open en voor mij staat een lange, oude heer met wandelstok. Ik kijk in de blauwe ogen van de 100-jarige Baron Bentinck, lid geworden in '34. Toen was mijn eigen vader nog maar 2 jaar en zou ik zelf pas 50 jaar later mijn eigen inauguratie meemaken.

Van de Lustrum Commissie

De ontwikkelingen aan de kant van de Lustrum commissie zijn in volle gang. Het secretariaat draait overuren door de enorme hoeveelheid inschrijvingen. Laat dit een uitnodiging zijn naar degenen die dit nog niet hebben gedaan. Zie ook het stukje van de secretaris van de LC.

Woord van de Voorzitter

Het is mij een eer om als voorzitter van de Lustrum commissie 2015 als eerste een stukje voor de OP te mogen schrijven en om alvast een tipje van de sluier voor het komend RDLV Lustrum 2015 te mogen oplichten.

U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse RDLV golfdag. Ook dit jaar vind deze activiteit plaats bij de Sallandsche GolfClub "De Hoek" te Diepenveen.