Heeft u interesse lid te worden van de Reünistenvereniging Nji-Sri?

Alle oud-leden van de Deventer Landbouwers Vereniging “Nji-Sri” (en al haar rechthebbende voorgangers) worden als leden toegelaten.
Uw gegevens worden aan de Secretaris en de Penningmeester doorgegeven en zullen in de volgende OP bij de “Mutaties Ledenlijst RDLV” verschijnen.

De jaarlijkse contributie is vastgelegd op EUR 35,00. Dit bedrag zal per automatische incasso geïncasseerd worden.

Om zich aan te melden bij RDLV Nji-Sri neemt u contact op met ledenadministratie@rdlv.nl. In uw mailtje vermeld u de volgende gegevens:

Voornaam, initialen, achternaam en lichting
Adres, postcode, woonplaats en land
Telefoonnummer
Email adres
getekend incassoformulier

Vergeet u niet duidelijk je lichtingsjaar op te geven om verwarring te voorkomen.

Heeft u verder nog vragen? Stuurt u dan een mailtje aan onze Secretaris: secretaris@rdlv.nl