Zaterdag 14 september mocht Embèrt Mettrop (’61) uit handen van de Deventer Burgemeester Andries Heidema de Koninklijke onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau” in ontvangst nemen.

Vlak daarvoor had hij als hoofdredacteur van de Jubileum OP het eerste exemplaar van het lustrum boek mogen uitreiken aan de erepresident en voormalige burgemeester van Deventer James van Lidth de Jeude, die het op zijn beurt doorgaf aan zijn opvolger.

Het bezoek van Burgemeester Heidema was, zoals hij aangaf, tweeledig. Enerzijds mocht hij het eerste exemplaar van het lustrum boek in ontvangst nemen, anderzijds was hij hier om de totaal verraste Embèrt Mettrop in het zonnetje te zetten.

Embèrt heeft zich sinds zijn lidmaatschap bijna non-stop ingezet voor de reünisten en studenten van onze vereniging. Sinds 1961 heeft hij een indrukwekkende CV van bestuursfuncties opgebouwd: Secretaris en Voorzitter van de toenmalige DLV, Voorzitter van de Reünistenvereniging en daarom nauw betrokken bij de fusie 1973 en Vice-Voorzitter van het RDLV bestuur. Verder was hij ook Archevaris van de RDLV Nji-Sri, Redacteur en Uitgever van de “Orang Peladang”. Ook is hij de bedenker en samensteller van het netwerkboek. Voor dit initiatief, dat landbouwers over de hele wereld verbindt, ontving hij in 2000 het erelidmaatschap.

Vanwege ziekte heeft Embèrt het penningmeesterschap van het SSF na 18 jaar moeten neerleggen.

In deze periode werd Deventer verlaten en er werd mede dankzij zijn grote inzet een nieuw onderkomen voor de studenten gerealiseerd in Wageningen.

Tegenwoordig is Embèrt nog steeds actief met de publicatie van ons verenigingsperiodiek en het netwerkboek. RDLV en SSF besturen hebben daarom gezocht naar een bijzondere manier om onze dankbaarheid te tonen.

Burgemeester Heidema roemde zijn decennia lange inzet, besprak vooral het lustrum boek waaraan Embèrt dag en nacht heeft gewerkt e bewonderde zijn onalledaagse altruïsme. Ook zijn echtgenote Claire werd in de bloemetjes gezet. Niemand kan zo lang, zo veel voor een vereniging betekenen zonder daarvoor steun van zijn partner te krijgen.

Tijdens de ceremonie slopen ook zijn familieleden de zaal binnen om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen. Terwijl de burgemeester de penning opspeldde lieten de aanwezige landbouwers hun instemming blijken middels een luid SLAMAT… Het nieuwe lid van de Orde van Oranje Nassau sprak enkele dankwoorden en kon vervolgens door iedereen worden gefeliciteerd.

Folmer Zijlstra (’96II)

Voorzitter SSF