Leuk dat je lid wilt worden van de RDLV.

Alle oud-leden van de D.L.V.  “Nji-Sri” (en al haar rechthebbende voorgangers) worden als leden toegelaten. Wanneer je geen lid bent geweest van de studentenvereniging, kun je donateur worden, neem hiervoor contact op met de secretaris.

De jaarlijkse contributie is vastgelegd op EUR 35,00. Dit bedrag zal per automatische incasso geïncasseerd worden.

Vul onderstaand formulier in om lid te worden en je automatische incasso af te geven. Voor vragen kun je contact opnemen met de secretaris secretaris@rdlv.nl.

De volledige naam van de rekeninghouder zoals ook op de pinpas/rekening staat
Het volledige IBAN rekeningnummer waarvan de contributie afgeschreven zal worden.
Alleen invullen wanneer de contributie van een buitenlands rekeningnummer afgeschreven zal worden.
Door het vakje te selecteren geef je de RDLV toestemming om jaarlijks de contributie voor het verenigingsjaar van de opgegeven rekening te schrijven tot wederopzegging van het lidmaatschap.