Incassoformulier voor leden

Met onderstaand incassoformulier kun je de RDLV machtigen om het contributiegeld jaarlijks van de opgegeven rekening te schrijven. Dit incassoformulier is alleen voor leden die al ingeschreven staan. Wil je lid worden én automatische incasso indienen, dan kun je jezelf inschrijven via het inschrijfformulier.

De volledige naam van de rekeninghouder zoals ook op de pinpas/rekening staat
Het volledige IBAN rekeningnummer waarvan de contributie afgeschreven zal worden.
Alleen invullen wanneer de contributie van een buitenlands rekeningnummer afgeschreven zal worden.
Door het vakje te selecteren geef je de RDLV toestemming om jaarlijks de contributie voor het verenigingsjaar van de opgegeven rekening te schrijven tot wederopzegging van het lidmaatschap.