RDLV EN COVID-19

Beste RDLV-leden,

Het zijn vreemde tijden waarin we wereldwijd worden geconfronteerd met beperkingen. In Nederland mogen we nog samen een wandelingetje maken maar bijvoorbeeld in Zuid Afrika, Spanje of Colombia, is samen de straat op, dagelijks boodschappen doen of even naar de slijter niet meer mogelijk. De ZimZamZamaKut kumpulan kon dit jaar helaas alleen via de digitale weg plaatsvinden.

 

We begrijpen dat er vragen zijn over het al dan niet doorgaan van het RDLV Lustrum 6-7-8- november. Vooralsnog is er geen reden om onze festiviteiten die op relatief langere termijn plaatsvinden te cancelen. We volgen de eisen en adviezen van de Nederlandse overheid en speculeren niet. De RDLV is een gemêleerd gezelschap, jong en oud, wonend en werkend over de hele wereld. Internationaal reizen moet zijn toegestaan voor ons Lustrum. Dit overziende zullen uw bestuur en de Lustrumcommissie samen naar eer en geweten, in de zomer, enkele maanden voorafgaand aan november een besluit nemen en u informeren. Voor aanmelden kunt u al wel vast terecht op de website van het Lustrum. Dan blijft u ook eenvoudiger op de hoogte.

 

De Deventer Kumpulan zal dit jaar geen doorgang vinden, de organisatie hoopt u allen weer te mogen begroeten op 8 mei 2021. Zet deze dag alvast in uw agenda.

Over de invulling van de Utrechtse Kumpulan wordt nog nagedacht, mogelijk dat dit een digitale variant gaat worden.

We wensen u allen waar nodig sterkte, slamat,
Namens de Lustrum commissie, Tom van der Meulen
Namens de Deventer Kumpulan, Tom Masselink
Namens de Utrechtse Kumpulan, Paul Brinker
Namens RDLV bestuur, Madelinde Daane – van der Houwen

WELKOM 

De Reünisten Der Landbouwers Vereniging Nji-Sri, kortweg “RDLV” genoemd, is in 1973 na de fusie van het Deventer Landbouw Corps en de Deventer Landbouwers Vereniging ontstaan. In 1950 is de Reünisten Deventer Landbouw Corps, kortweg RDLC, opgericht door oud-leden van het Deventer Landbouw Corps. In 1973, na de fusie van het DLC en de DLV is de naam veranderd in Reünisten Der Landbouwers Vereniging Nji-Sri, waarin opgenomen de V.O.C. (Vereniging van Oud Corpsleden), kortweg “RDLV” genoemd.

In het verleden gingen veel studenten van het Schooltje in Deventer naar de tropen, voornamelijk Indonesië, om daar in de landbouw actief te worden. Veel leden van de RDLV hebben een internationale baan, niet altijd meer in de primaire, tropische landbouw, maar nog wel vaak in de agribusiness.

 

LAATSTE NIEUWS

Stamboom Nji Sri

Hoe zit het ook alweer? Laat de stamboom je op weg helpen.

RDLV Lustrum 2020

Beste RDLV-leden, Het zijn vreemde tijden waarin we wereldwijd worden geconfronteerd met beperkingen. In Nederland mogen we nog samen een wandelingetje maken maar bijvoorbeeld in Zuid Afrika, Spanje of Colombia, is samen de straat op, dagelijks boodschappen doen of even naar de slijter niet meer mogelijk. >>

  • Deventer skyline

DLV Lustrum 2019

Waarde reünisten,De sociëteit viert dit jaar in november haar XXIII-ste Lustrum. U bent als reünist natuurlijk ook van harte welkom! >>

ONZE SPONSOREN