In 2013 hebben reünisten en studenten van Nji-Sri het 100 jarig bestaan van het verenigingsorgaan Orang Peladang gevierd.