De reden dat mij gevraagd werd om dit stukje te schrijven is het feit dat binnen het Lustrum Bestuur de geografische kennis van een dermate hoog peil is, dat ze uitgerekend hebben dat ik het verst verwijderde RDLV-lid ben, gerekend vanaf de huidige locatie van de Societeit in Wageningen.

Welnu, toen ik in 1957 naar het “schooltje” in Deventer ging, had ik nooit gedacht dat ik in 2015 inderdaad zover van Nederland verwijderd zou wonen. De invloed die de “Landbouwers” in Deventer hadden, werd voor een groot deel bepaald door de leden van het DLC. Ik heb altijd veel waarde gehecht aan het lidmaatschap van het corps. De tradities, stijl, respect, verantwoordelijkheid en vriendschap hebben altijd in mijn verdere leven een belangrijke en positieve rol gespeeld.

Om die reden heb ik het altijd erg belangrijk gevonden om de band, die daardoor ontstaan is, te behouden. Ondanks het feit dat ik in mijn leven nog al eens van woonplaats veranderd ben, ben ik altijd lid gebleven van het RDLV om via de Orang Peladang op de hoogte te blijven van het “Deventer gebeuren”. In 1981 ben ik met mijn gezin neergestreken in Nieuw Zeeland. Toen werd mij duidelijk, dat vele oud Deventernaren in de 50’er jaren rechtstreeks vanuit Indonesia zich hier in Nieuw Zeeland gevestigd hadden.

Traditiegetrouw organiseerden zij regelmatig reünies om de tradities en vriendschap van het DLC in ere te houden. Doordat mijn werkterrein veelal buiten Nieuw Zeeland was, hebben wij vele van deze reünies niet altijd kunnen meemaken. Dat veranderde toen ik in 2000 mijn carrière begon af te bouwen. Sindsdien zijn mijn vrouw en ik trouwe deelnemers geweest.

Uiteraard is er sinds 1957 veel veranderd. De inhoud van de oorspronkelijke Deventer opleiding heeft zich regelmatig moeten aanpassen aan veranderingen in de maatschappij, alsmede ook de locatie van die opleiding en dit blijft zelfs in 2015 doorgaan. Mede als gevolg van al deze veranderingen is het RDLV ontstaan en het is uniek, dat zelfs nu de huidige studenten nog steeds veel waarde hechten aan datgene wat hun voorgangers vele jaren geleden gecreëerd hebben. Als “oud-Deventernaar” interesseren mij al deze zaken nog steeds.

Dankzij het RDLV lidmaatschap blijft dit mogelijk, ongeacht waar men woont.

Het XIIIe Lustrum van het RDLV in november 2015 is daar een sprekend bewijs van. Vanuit het verre Nieuw Zeeland wens ik iedereen een geweldig Lustrum toe!

 

Jan G.N.Tinholt,

Havelock North, New Zealand