Hier zijn de foto’s van de Nieuwjaars Kumpulan op zaterdag, 6 januari 2018. De fotografen waren Kees de Wijn en Bart Muller. Slamat voor jullie inzet!

Sinds de jaren zestig wordt het nieuwe jaar gestart met de traditionele Nieuwjaars Kumpulan. Bijna alle jaren in Scheveningen, al deed Den Haag ook enkele malen mee. Helaas hebben we in2018 geen geschikte locatie kunnen vinden in Scheveningen.

Onze vertrouwde gastheer John Veersen heeft zijn restaurant moeten verkopen aan de overheid die andere plannen heeft met het gebied. John Veersen werd hartelijk bedankt voor de 40 jaar gastvrijheid en service.

Afgelopen zomer heeft Djuru Tulis John van Kouwen samen met andere leden van de Haagse Kumpulan gezocht naar een alternatieve locatie in Scheveningen. De locaties die onze wensen konden invullen waren te duur of wilde geen nasi serveren. Andere locaties vroegen teveel zekerheden zoals het exacte aantal gasten en of een erg hoge huur. Dus is er tijdens de Haagse Kumpulan in oktober gezamenlijk besloten om eens buiten Den Haag en Scheveningen te kijken; we kwamen uit in Sociëteit de Hereeniging in Deventer: