Geachte Dames en Heren, Deventernaren, landbouwers, lotgenoten,

Bij de gelegenheid van het aankomende XII lustrum (november 2010) zou ik op dit historische en te zelfder tijd nostalgische moment even Uw aandacht willen vragen voor een groep mensen, die zo belangrijk waren voor de Deventer Tropen opleiding

onze geliefde Deventer Tropische Landbouw opleiding, door ons het Schooltje genaamd, en die hier van het hart vormden.

Ik was in Deventer van 1958-62, en volgde in die jaren de 3 jarige opleiding, waarna de cursus meerjarige cultures. Daarna vertrok ik naar Afrika. En de rest van de wereld.

Ik wil het hebben over de leraren van de vijftiger en zestiger jaren, van de vorige eeuw dus. Dat klinkt erg oud en dat is het ook intussen. Over deze mensen, die zo belangrijk voor ons waren, wordt nooit veel gesproken en ik zou hen nu we het definitieve einde van de grootse Deventer periode van onze tropen – planters – opleiding achter ons hebben gelaten, in herinnering willen brengen en hen eren voor hun jaren lange toewijding, om van ons goede planters en benzineblikken te maken.

Ik realiseer me dat ik niet alle leraren noem, of omdat ik geen les van hen had of omdat zij mij niet meer zo goed bij staan. Hiervoor bied ik mijn excuses aan de betreffende leraren aan en sluit hen ook graag in. Zij waren goede tot fantastische leraren, en menigeen had zelf tropen ervaring in hun vak. Zij wisten waar ze over spraken.

 

De leraren die ik mij herinner zijn:

In de eerste plaats Directeur Duynhouwer, hij was reeds in ruste, doch men kon hem elke morgen in Hotel de Wereld vinden. Bij mijn aankomst in Deventer werd ik door mede studenten aan hem voor gesteld.

De verdere namen, niet alfabetisch, en zonder titels:

Er waren diverse Drs. en Dra, een enkele Dr. en vele Ingenieurs. 

 • Mw. Boelen Engels
 • Mw. Vreede Duits
 • de heer Stork natuurkunde
 • de heer de Vries thee
 • de heer Zwaniken rubber
 • de heer Lameris soil science
 • de heer Kruseman (oom Wim) plantkunde
 • de heer Jansen tuin en kassen (“wij gaan bonen oogsten”)
 • de heer Harmsen tuin assistant vele jaren
 • de heer Reurslag hout bewerking
 • de heer Piet Visser geologie
 • de heer van Dinther enthomologie
 • de heer Buddingh mechanica
 • de heer de Bruin kennis van de grond
 • de heer Grobben wiskunde
 • Prof. Bloembergen plantkunde
 • de heer Jurriaanse plantenteelt
 • de heer v.d. Harst tabak
 • de heer Cremers landmeten
 • de heer van Marle economie
 • en tenslotte de heer Hekkert concierge, een goede

 

De meeste van hen zijn niet meer in leven, de enige waarvan ik weet dat hij nog bij ons is zou de heer v.d. Harst, tabakker, zijn. Hopelijk zijn er van hen echter nog meer bij ons. Zij waren goede en toegewijde leraren in een belangrijke periode, die de tropen sfeer mee brachten en van Deventer een fantastische opleiding maakten.

Ik zelf heb enorm veel aan de Deventer opleiding gehad, die in de jaren na de oorlog voor velen en bepaald ook voor ondergetekende een deur naar de (tropen) wereld opende.

Ik zou U willen vragen om hen voor de eerste en tevens de laatste maal te willen gedenken en hen te eren met een donderend en langdurig applaus gedurende de komende ALV tijdens het Lustrum op Zaterdag 13 November 2010. En hoop, dat de Lustrum Commissie mij tijdens de ALV een moment de gelegenheid geeft alle bovengemoemde namen voor te lezen.

Ik had dit tijdens het vorige lustrum , nog in Deventer, al willen doen, maar toen kon geen tijd worden gevonden in het programma.

Applaus. SLAMAT

Ben.J.H. Mensink ’58

 

Toevoeging van Dave Ufkes:

Als landbouwer (Interntionale Agrarische Handel, richting Tropische Marketing) van eind jaren ’88 t/m ’93 gold en ik denk geld nog steeds dat de docenten met hun praktijkervaring ons allen meer gevormd hebben dan dat we zelf beseffen en sluit mij dus volledig aan bij Ben hoewel we ruim 25 jaar verder zijn.

Ben, bedankt voor je bijdrage

Dave Ufkes ’89I