Eind april hebben jullie een mail ontvangen van mij, de RDLV-voorzitster en de Deventer Kumpulan over het al dan niet doorgaan van onze activiteiten vanwege het Corona virus.

Natuurlijk hebben wij ook binnen de LC2020 over de Corona maatregelen en het door de regering onlangs aangekondigde tijdspad gesproken. Een tijdspad waarin samenkomsten van max. 100 mensen na 1 juli weer zijn toegestaan maar waarin stap 5; evenementen nog geen vastomlijnde datum hebben. De regering heeft tot 1 september alle evenementen verboden en wat daarna komt is onzeker. 1 September is echter voor ons te laat met nog ruim twee maanden tot het Gala. Vandaar dat wij  op de Ginkelse heide een hei sessie hebben gehad om een besluit te nemen.

Conclusies:

  • Een feest op 1,5 meter is geen feest, is niet te handhaven en wordt nooit gezellig. Bovendien kun je dan hooguit 100 – 200 mensen kwijt, is het dan nog een Lustrumfeest?
  • De volgende punten hebben bij ons besluit een zware rol gespeeld:
    • 25% van de doelgroep van ons feest is in de leeftijd 65+, moet je die bij elkaar willen brengen in deze periode?
    • Mag je überhaupt in november een feest geven voor 100+ mensen?
    • Bereikbaarheid (vliegen) voor internationale gasten, niet de hoofdmoot van de aanwezigen maar onmisbaar voor het karakter van ons Lustrum?

Besluit:
Vandaar dat wij met de kennis van nu (dit schrijven is van 29 mei) het onvermijdelijke besluit hebben moeten nemen om het Lustrum met een jaar uit te stellen naar 5, 6 en 7 november 2021.

Consequenties voor 2021 kun je nu nog niet inschatten, mogelijk is er een vaccin en anders is het virus wellicht moe ?? Van uitstel zal zeker geen afstel komen en daarom zijn er al volop initiatieven om middels kleinere bijeenkomsten en activiteiten er geen lustrumweekend maar een geheel lustrumjaar van te maken startend op 6/7/8 november 2020 en eindigend in een geweldig Galafeest op 5/6/7 november 2021. Een deel van deze initiatieven zal er tevens op gericht zijn om de DLV te steunen daar het normale verenigingsleven nu al maanden op zijn gat ligt en er waarschijnlijk ook met de start van het nieuwe schooljaar nog steeds anders uit zal zien.

Bijkomend voordeel is dat dit onze sponsoren de kans geeft om te herstellen van de gevolgen van deze crisis en hun blijk van vertrouwen in het herstel van de economie kracht bij kunnen zetten middels het sponsoren van dit Coronavrije Lustrum nieuwe stijl. Meld u aub bij: ejwjansen1@hotmail.com

Ik wens u allen een goede gezondheid, een snelle transitie naar een normale samenleving met herstel van normaal menselijk contact, een fijne vakantie en een weer opbloeiende economie.

Slamat

Tom van der Meulen, 85-I

lustrum@gmail.com

06-22767506