Bij dezen feliciteer ik de RDLV Nji-Sri van harte met haar 13e lustrum. Met veel plezier heb ik de uitnodiging aangenomen om bij een van de activiteiten van het lustrum aanwezig te zijn. Met evenveel plezier lever ik een bijdrage aan dit jubileumboekje voor de deelnemers aan het lustrum.

Mij is gevraagd om aandacht te besteden aan de band tussen de stad en de student. Dat is een thema dat hier in Wageningen uitermate actueel is. Dit jaar zijn we in Wageningen onder de titel ‘Aan de slag met de binnenstad’ met allerlei groeperingen in onze stad in gesprek gegaan om te kijken hoe de binnenstad nog levendiger en aantrekkelijker te maken. We hebben hieruit al veel conclusies kunnen trekken. Een van de conclusies is dat de studenten een belangrijke bijdrage leveren aan de levendigheid van de stad. Maar tegelijkertijd vinden veel studenten en jongeren dat er voor hen nog niet genoeg te doen is in de stad.

Op de Wageningse Campus wordt op dit moment druk gebouwd aan Campus Plaza. Daarin is plek voor woonruimte voor studenten en komen ook enkele kleinere winkels. Aan de ene kant een goede ontwikkeling. De Campus is de afgelopen tijd enorm gegroeid en daar horen ook voorzieningen voor studenten en medewerkers bij. De woonruimte voor de studenten voorziet eveneens in een behoefte. Maar we moeten er wel voor waken dat de Campus gescheiden wordt van de stad.

Gelukkig realiseren zowel Wageningen UR en de overige onderwijsinstellingen aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant, dat stad en Campus niet zonder elkaar kunnen.

Nji-Sri geeft in ieder geval het goede voorbeeld met haar eigen sociëteit, die sinds enige jaren in de Nieuwstraat gevestigd is. In het hart van onze binnenstad worden daar allerlei activiteiten voor de leden georganiseerd.

Ook een aantal onderdelen van het lustrumprogramma van de RDLV worden hier gehouden. Als burgemeester vind ik dat een goede zaak. De aanwezigheid van studenten én reünisten in de binnenstad vergroot de levendigheid en is ook goed voor het economisch klimaat.

Ik wens de RDLV Nji-Sri en haar leden een fijn 13e lustrum toe!

 

Geert van Rumund

Burgemeester van Wageningen