De ALV wordt vernieuwd! Uw Bestuur wil de algemene ledenvergadering graag nog aantrekkelijker voor u maken. Daarom 9 november ALV nr. 69 nieuwe stijl!

Het is op verzoek van veel leden dat de vergadering nu in de middag gehouden wordt en er een strakke agenda gehandhaafd wordt. Uw bestuur wil daar graag gehoor aan geven. Vertrouwde locatie Nieuwstraat 10 in Wageningen. U wordt kosteloos opgehaald vanaf het NS station Ede-Wageningen met een busje. De bus vertrekt uiterlijk 14:00 naar de sociëteit.

NIEUW!! Na ontvangst in de sociëteit kunt u ditmaal een zeer enthousiaste gastspreker van The Black Jaguar Foundation (BJF) verwachten. Brazilië, Black Jaguar, Araguaia Biodiversity Corridor, No Risk, No Life en 2.600 km, zijn zo maar wat steekwoorden van zijn intrigerende niet te missen verhaal.

Black Jaguar Foundation

Ben Valks, initiator van de BJF is een man van daden. Hij is vastbesloten om zijn doel te bereiken. Zoals hij het zelf definieert: “The Black Jaguar Foundation pursues one clear objective: planting indigenous trees on a massive scale to help realize the Araguaia Biodiversity Corridor in order to improve the lives of each of us and of all future generations on our planet”. Luister naar zijn fantastisch inspirerende verhaal en Get Involved! Zie www.black-jaguar.org

Ook leuk: We hebben een tweetal gesigneerde boeken van de hand van Ben Valks en een viertal DVD’s van de documentaire “Home” die we mogen weggeven tijdens de ALV. Zie ook de Engelstalige biografie van Ben Valks verderop.

De ALV is net als vorige jaar kort en krachtig; voor de agendapunten zie hieronder het programma.
Heeft u vooraf vragen aan het Bestuur, stuur ons dan nu alvast een mail naar voorzitter@rdlv.nl

Programma:

14.30uur : Ontvangst in Sociëteit Nji-Sri, Nieuwstraat 2 te Wageningen, koffie en thee worden aangeboden.

15.00 uur : Aanvang ALV nr. 68-2018 in de Sociëteit Nji-Sri Nieuwstraat 2 te Wageningen, inclusief lezing door Ben Valks, met als thema Brazilië, Black Jaguar, Araguaia Biodiversity Corridor. Zie www.black-jaguar.org

17.30 uur : Borrel in de Sociëteit Nji-Sri en aansluitend een nasi bikkerij.

18.30 uur : Nasi bikkerij in de vorm van buffet zal dit keer weer in de Sociëteit gehouden worden en verzorgd door Tiga Star Indonesia in Wageningen.

Gekozen voor de Sociëteit als locatie voor de nasi bikkerij is om het uiteenvallen van de samenkomst te voorkomen en de gezelligheid binnen onze muren te houden. Voor de nasi bikkerij worden geen kosten berekend, mits tijdig aangemeld!

Agenda RDLV ALV 2019:

1. Opening.

2. Vaststellen agenda.

3. Vaststellen notulen ALV nr. 68 van 10 november 2018, zoals gepubliceerd in de Orang Peladang, jaargang 106 nr. 2, pagina 11-15.

4. Binnengekomen stukken en uitgaande stukken.

5. Verslag secretaris 2018/2019.

6. Financieel verslag Stichting Sociëteitsfonds Nji-Sri.

7. Verslag penningmeester 2018/2019.

8. Verslag Kas Controle Commissie.

9. Goedkeuring door de ALV van het jaarverslag, de jaarrekening en verantwoording, strekkende tot de decharge van het Bestuur over het boekjaar 2018/2019.

10. Benoeming Kas Controle Commissie.

11. Verslag voorzitter Stichting Sociëteitsfonds Nji-Sri

12. Verslag President DLV Nji-Sri.

13. Rondvraag.

14. Sluiting.

Na de ALV wordt u uitgenodigd voor de traditionele nasi bikkerij. Ook deze editie wil het Bestuur wat terug doen voor betrokken aanwezige landbouwers en biedt u daarom de maaltijd GRATIS aan! U moet zich hiervoor absoluut van tevoren aanmelden tot uiterlijk 2 november bij secretaris@rdlv.nl

Tiga Star IndonesiaTiga Star Indonesia verzorgd dit keer een heerlijke Indonesische rijsttafel, een aanrader!! Aangezien alle gerechten vers worden gemaakt is het van belang dat u zich tijdig opgeeft voor deze nasi bikkerij. Onverwachts of onaangemeld mee willen eten geeft u de kans de “hond in de pot” te vinden.

Als het eten op is en u de behoefte voelt om huiswaarts te keren, wordt u wederom kosteloos naar het NS station vervoerd.

Kortom meer dan genoeg redenen om er deze keer bij te zijn! Mobiliseer uw eigen jaargenoten, dispuutsgenoten en jaarclubgenoten. Deze nieuw opgezette editie is echt de moeite waard.

Roelof ten Broeke
Namens uw Bestuur