In de rijke historie van de “Deventer landbouwers” zijn wij eigenlijk nog maar een kleintje. Maar gelukkig wel één, die zowel bij de oude “Tropen Boeren” als bij de nieuwe lichtingen “Landbouwers” zijn plaatsje heeft weten te veroveren.

Orang Peladang 1913 – 2013: 100 Jaar!!!

RDLV Golfdag 1989 – 2013: 25ste Wedstrijd!!!

Zou Niek Zandstra (1955, foto) toen hij, jawel in 1989 tijdens de Nieuw Jaars Kumpulan in Scheveningen zijn ideeën ventileerde tegenover Loek Visser (1956) en zijn golfmaatje Des von Zboray (1957), hebben kunnen denken dat 25 jaar later de RDLV Golfdag nog steeds een vaste plek heeft binnen de verschillende RDLV activiteiten.

En zo werd op 8 September 1989 de eerste RDLV Golfdag wedstrijd georganiseerd en wel op Golf Club Zeegersloot in Alphen aan den Rijn. Er werd door 15 Landbouwers gestreden om de bokaal en 10 Dames bonden de strijd aan, dit allemaal onder de bezielende leiding van Niek en Marja Zandstra.

Ik vind wel, dat we even stil mogen staan bij het feit dat van de deelnemers van het eerste uur in 2012 de volgende Landbouwers nog steeds actief waren: Loek Visser (1956); Des von Zboray (1957); Arie van der Eijk (1957) en Rolf Lans (1964). Helaas moest Louis Fürste (1961) op het laatste moment afhaken vanwege een blessure. Van de Dames die in 1989 aan de start verschenen waren in 2012 Atie Visser, Dinie von Zboray en Regitse Hoogewerff nog steeds van de partij.

Niek nam ook het initiatief om in overleg met Ruud Schoorl (1951), die lid was op de Rosendaelsche GC., en waar nogal wat Wageningers lid waren of het niet mogelijk was om met een klein groepje een onderlinge wedstrijd te spelen, zoals ook met het boksen gebeurde bij de Kalongs, onder leiding van Lex Wybenga en zo is Deventer – Wageningen ontstaan.

Uiteraard is Lex ooit uitgenodigd als eregast tijdens één van de wedstrijden Deventer – Wageningen.

Al snel kwam Ruud (foto) de organisatie versterken en toen Niek Zandstra in 1999 het stokje overgaf aan Rob Kamberg (1950) bleef Ruud wedstrijdleider en is dus bijna twintig jaar bij de organisatie van de RDLV Golfdag betrokken geweest!!!

Het idee werd geboren dat de winnaar het jaar daarop als gastheer zou optreden, maar in de praktijk is daar weinig van terecht gekomen. Niet iedere golfclub zat te wachten op de Landbouwers!!!

Ondanks verwoede pogingen van Niek voor sponsoring voor de prijzen, lukte dit niet erg en kreeg de winnaar naast de bokaal een fles whisky uitgereikt. Daar stond tegenover dat Bill Hennink (1940) altijd met een vracht prijsjes aan kwam zetten, mee gebracht uit Amerika en bovendien ook nog een zeer begenadigd spreker was tijdens de nasibikkerij. Al met al een zeer gewaardeerde Landbouwer op de Golfdag. Misschien introduceerde hij ook wel de bekers voor de longest drive en de neary bij zowel de RDLV Golfdag als bij Deventer Wageningen en niet te vergeten de flessen wijn!!

Rob Kamberg (foto) en Ruud Schoorl introduceerden dat elke deelnemer een prijs inbracht en gedacht moest worden aan iets ter waarde van € 5,- tot € 10,-.

Het aantal deelnemers bedroeg gemiddeld zo’n 30 landbouwers met hun partners, met een zeer lage opkomst in 1994 met slechts 22 deelnemers tot het absolute hoogte punt in 1998 op de Sallandsche toen 48 Landbouwers (!!) aan de start verschenen.

In 2006 vonden Rob Kamberg en Ruud Schoorl het welletjes en werd het stokje overgedragen aan Kunder Gort (1956), Bea Gort en Pim Buys (1958) waarbij Bea en Pim afspraken om de organisatie op zich te nemen.

Vooral bij Pim speelde het golf maar een onder geschikte rol en wilde hij er veel meer een echt RDLV gebeuren van maken door zoveel mogelijk “Eters” bij de golfdag te betrekken en ook wordt ieder jaar een bestuurslid van de RDLV uitgenodigd om aan te schuiven bij de nasibikkerij. Aangezien zij uiteraard geen enkele behoefte hebben om de hele avond naar de prijs uitreiking te moeten kijken en luisteren, daar iedere deelnemer aan de prijzentafel een prijsje moest komen ophalen, werd al snel de fles whisky weer opgevoerd en een prijs voor de Dames, die met zorg door Bea ieder jaar wordt uitgezocht. Ook alle bekers die inmiddels hun intrede hadden gedaan werden successievelijk afgevoerd en werd alleen de bokaal en de beker voor de Dames nog uitgereikt.

Ook maakten wij ons zorgen over de enorme vergrijzing onder de deelnemers en werd er in 2008 een zeer succesvolle Clinic georganiseerd met 18 deelnemers!! Misschien slaat de balans nu weer te veel door en hebben wij te veel GVB’ ers en te weinig “Jongere Jaars” golfende landbouwers met een handicap, terwijl die er wel zijn, maar die wij op de één of andere manier niet weten te bereiken.

Dus voor ons een mooie uitdaging voor de komende jaren!!

Slamat,

Pim Buys (1958)

Bea Gort

Kunder Gort (1956)

Knielend: ?. Staand: Coby van der Eijk, Landbouwer achter Coby (?), Rolf Lans (’64), Frans de Roos (’45), Regitse Hoogewerff, Hans Meertens (’56), Nel Verkouw, Des von Zboray (’57), Jaap Schiphorst (’46), Loek Visser (’56), Ton Verkouw (’45), Dini von Zboray, Ruud Schoorl (’51), Arie van der Eijk (’57). Zittend: Ernie de Leeuw, Corrie Schiphorst, Anneke Schoorl, half verscholen Atie Visser, Marja Zandstra. Liggend: Klaas Hoogewerff (’59)

Winnaars RDLV Golfdag

Jaar

Winnaar

Lichting

Golf Club

1989

N.C.H.Hoogewerff

1959

“Zeegersloot”

1990

H.C.Maats

1955

“Sallandsche”

1991

J.Philipse

1954

“Sallandsche”

1992

D.J. von Zboray

1957

“Edese GC”

1993

L.H.Visser

1956

“Sallandsche”

1994

C.J.M. van Rey

1989

“Haviksoord”

1995

Chr. Reynders

1985

“Zeegersloot”

1996

C.J.M. van Rey

1989

“Lochemse”

1997

E.J. de Beer

1964

“Lochemse”

1998

H.J.Aa

1960

“Sallandsche”

1999

R.Lans

1964

“Welderen”

2000

D.P.Hofstee

1961

“Zeewolde”

2001

A.van der Eyk

1957

“Edda Huzid”

2002

D.J. von Zboray

1957

“Haarlemmermeersche”

2003

L.H.Visser

1956

“Muehlenhof”

2004

H.J.Aa

1960

“Sallandsche”

2005

J.J.Schiphorst

1946

“Lochemse”

2006

W.Buys

1958

“Sallandsche”

2007

W.Buys

1958

“Sallandsche”

2008

R.Kanters

1987

“Sallandsche”

2009

R.Kanters

1987

“Sallandsche”

2010

W. van Dijk

1966

“Sallandsche”

2011

R.Lans

1964

“Liemeer”

2012

M. de Haas

1961

“Sallandsche”

2013

nog niet bekend

nog niet bekend