Het is al weer bijna zover! Van vrijdag 6 november tot en met zondag 8 november 2020 mogen we met zijn allen het 14e Lustrum van de RDLV gaan vieren.

Mij is gevraagd een commissie samen te stellen die dit Lustrum mogelijk moet gaan maken. Met blijdschap kan ik jullie mededelen dat het gelukt is om een leuke, enthousiaste en nu al daadkrachtige, maar vooral jeugdige en vrouwelijke (50%) commissie bijeen te krijgen.

Afgelopen ALV is de commissie officieel geïnstalleerd. Hieronder wil ik de commissie voorstellen. Opgemerkt moet worden dat Ben Stel overmatig daadkrachtig bleek te zijn, want nog DLV lid en dus (nog) geen lid van de LC 2020. Hopelijk heeft hij het papiertje echter in november 2020 in zijn bezit. Ook Janneke is formeel nog geen lid omdat ze haar medewerking heeft toegezegd na de ALV.

Tom van der Meulen ’85 I tomvandermeulen@ziggo.nl 
Eline Belz – van den Berg ’89 II h.c.van.den.berg@planet.nl
Anja Katuin ’05 II anjakatuin@outlook.com 
Jelline Demmer – Ganzeboom ’04 II iehpoef@hotmail.com 
Derk van Walsem ’94 II derk65@hotmail.com 
Nadja Stolwijk – Horstman ’11 II nadja.stolwijk@gmail.com 
H.P. Prangsma ’00 I hpprangsma@hotmail.com 
Erik Jansen ’97 II ejwjansen1@hotmail.com 
Janneke Rutten ’98 II jannekerutten@hotmail.com 
Ben Stel ’14 II b.e.stel@live.nl 

We hebben al locaties bezocht, natuurlijk vergaderd, het programma bestudeerd. Veel zal bekend zijn en dus ook zo blijven, sommige zaken zullen wijzigen, maar dat het weer een groot feest zal worden weten we nu al. Noteer daarom de data alvast in de agenda!

Opgemerkt moet worden dat wij veel dank zijn verschuldigd aan de voorgaande commissie, zij hebben alle boeken, hun Dropbox account en een doorwrocht vademecum aan ons ter beschikking gesteld om te leren van het verleden. Dit scheelt enorm veel werk en tijd. Olav, Ingrid, Hans, Jurriaan, Rob en alle andere leden van de LC 2015 enorm bedankt hiervoor.

Middels de OP, website en andere media zullen we jullie voortdurend op de hoogte houden. Mochten jullie het Lustrum willen sponsoren op welke wijze dan ook, meld je bij Erik of Janneke.

 

Slamat en tot november 2020.

Tom van der Meulen, 85-I